Do 15.září je potřeba zaplatit 3000Kč školné.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2024 projekt s názvem Šablony III OP JAK pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, podporu žáků s OMJ, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz